بهبود کارایی کوئری در LINQ

ممکن هست بدون توجه به Performance ایجاد شده از دستورات LINQ، دیتایی رو از Data Sourceها دریافت کنید اما غافل از اینکه سیستم شما بهای بیشتری رو در قبال کوئری ایجاد شده توسط شما خواهد پرداخت! به خروجی SQL مثالهای زیر دقت کنید: در خروجی SQL مثال اول مشاهده می‌کنید که یک تعیین تاریخ ساده […]

بیشتر بخوانید