رفع خطای ASPNETCORE_ENVIRONMENT

این خطا معمولاً بعد از پابلیش برنامه‌های .Net Core اتفاق می‌افتد و اشاره به این موضوع دارد که باید محیط اجرای برنامه خود را از “محیط توسعه” به محیط دیگری تغییر دهید. در این حالت کافی است قطعه کد زیر را در فایل web.config قرار دهید. فایل نهایی به شکل زیر خواهد بود:

بیشتر بخوانید

ایجاد Worker Service

برای ایجاد کارهایی که نیاز به توان پردازش بیشتر، پردازش صف‌های طولانی دیتا یا مواردی که زمان طولانی‌تر برای محاسبات نیاز دارند می‌توان از WindowsServiceها و یا WorkerServiceها استفاده کرد. هر دو مورد شباهتها و عملکردهای مشابه‌ای دارند اما در برخی موارد نیز تفاوت‌های دیده می‌شود که در مورد پیشرفته‌تر حائز اهمیت می‌شوند.تفاوتهای این دو […]

بیشتر بخوانید