عدم ارث‌بری استایل در کامپوننت‌ها

هنگامی که بخواهیم یک استایل سراسری برای همه کامپوننتها داشته باشیم می‌توان از این کد در کامپوننت استفاده کرد، در این حالت Angular برای این کامپوننت از سراسری پیروی می‌کند. به این عملیات Encapsulation گفته می‌شود.

بیشتر بخوانید