راه اندازی Consul

سرویس Consul یک Service Discovery است که در معماری های میکروسرویس کاربر دارد. برای راه‌اندازی این سرویس:

 1. فایل Binary آن را از این لینک دانلود کنید.
 2. مشخصات کانفیگ آن را در فایلی به نام config.json قرار دهید.
 3. آن را تبدیل به سرویس ویندوزی کنید.
{
 "bootstrap": true,
 "server": true,
 "datacenter": "dc1",
 "data_dir": "C:\\Consul\\data",
 "log_level": "INFO",
 "node_name": "server1",
 "bind_addr": "127.0.0.1",
 "client_addr": "0.0.0.0",
 "ui": true
}
RUN COMMAND:
	consul.exe agent -server -bootstrap -config-file="config.json"
REGISTER SERVICE:
	sc.exe create "ConsulService" binPath= "C:\\Consul\\consul.exe agent -config-dir=C:\\Consul\\setting" start= auto
ADD DESCRIPTION:
	sc.exe description ConsulService "X-Company Service discovery

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *