نسخه‌بندی لایبرری‌های تولید شده در .NET

برای اینکار کافی است در فایل .csproj قطعه کد زیر را اضافه کنید تا فایل assemblyinfo به صورت اتومات ساخته نشود:

    <GenerateAssemblyInfo>false</GenerateAssemblyInfo>
    <Deterministic>false</Deterministic>

سپس کلاسی را در root پروژه به نام AssemblyInfo.cs ایجاد کرده و به شکل زیر آن را پر کنید:

using System;
using System.Reflection;

[assembly: AssemblyVersion("1.0.*")]