فراخوانی document.Ready در Blazor

گاهی پیش میاد که نیاز است فایل‌های جاوا اسکریپتی که دارای متد $(document).ready(function () {}); هستند در کامپوننت‌های ما مجدداً بارگذاری شوند. در این حالت باید روش زیر را در پیش بگیرید.

1- متد جاوااسکریپتی خود را داخل یک فایل js به شکل زیر قرار دهید:

window.SetPeityChart = () => {
	$(document).ready(function () {
		//Todo
	});
}

2- در کامپوننت مورد نظرتون متد OnAfterRenderAsync را override کنید.

    [Inject]
    private IJSRuntime js { get; set; }

    protected override async Task OnAfterRenderAsync(bool firstRender)
    {
      if (firstRender)
      {
        await js.InvokeVoidAsync("SetPeityChart");
      }
    }