تاپل‌ها در C#

از نسخه 7 به بعد C# قابلیت جدیدی به نام Tuples اضافه شده که برای دسته‌بندی چندین المان دیتایی در یک ساختار سبک است.

(double, int) t1 = (4.5, 3);
Console.WriteLine($"Tuple with elements {t1.Item1} and {t1.Item2}.");
// Output:
// Tuple with elements 4.5 and 3.

(double Sum, int Count) t2 = (4.5, 3);
Console.WriteLine($"Sum of {t2.Count} elements is {t2.Sum}.");
// Output:
// Sum of 3 elements is 4.5.

توجه داشته باشید که امکان تعریف متد در این ساختار وجود ندارد.
برای مطالعه بیشتر از این لینک استفاده نمایید.