اصطلاحات و ترمینولوژی Git

عبارت‌های کاربردی در Git که موارد ساده‌ای هستند در زیر شرح داده شده‌اند:

1-Repository:
به معنی مجموعه‌ای از کدهای Commit شده است.

2-Staging Area:
تا زمانی که تغییرات ما به Repository اضافه نشده‌اند در Staging area هستند.

3-Working Tree:
به معنی پروژه‌ای است که در حال حاضر مشغول به کار بر روی آن هستیم.

4-Commit:
تغییرات یا Snapshotهایی که بر روی کد ایجاد می‌شود و در نهایت بر روی Repository اعمال می‌گردد.

5-Branch:
اشتقاق یا شاخه‌هایی از یک Repository است که ما تغییرات دلخواه خودمان را بر روی آن اعمال میکنیم.

6-Tag:

7- Master:
به معنی مجموعه کدهای Default یک Repository را گویند. در واقع همان اولین Branch است.

8- Head:
آخرین Commit در یک Branch را می‌گویند.

9-Origin:
آدرس UpStream است که در واقع آدرس اینترنتی است که کدها در آنجا قرار دارند.

10- git init
این دستور را می‌توان روی فولدر مقصد وارد کرد تا Repository ما ساخته شود. همچنین می‌توان به شکل git init FolderName استفاده کرد.
پس از ایجاد، فولدری با نام .git در پوشته ما ساخته می‌شود که همه موارد مهم مربوط به git در آن قرار میگیرد.

11- git clone
این دستور نیز Repository جدیدی می‌سازد با این تفاوت که فایلها را از آدرس ریموت کپی می‌کند. با استفاده از دستور git clone --branch می‌توان branch خاصی از پروژه را دریافت کرد. مثلاً با دستور git clone --branch-master می‌توان branch نوع master را دریافت کرد.

12- git config
با این دستور تنظیمات Repository که ایجاد کردیم را تغییر میدهیم. یا با استفاده از git config --global user.name "NAME" می توان نام و با دستور git config --global user.email "EMAIL" ایمیل را به شکل global برای این Repository ست کرد.

13- git status
با استفاده از این دستور می‌توان وضعیت فایل‌های موجود را دید.

14- git add
با استفاده از این دستور می‌توان فایل جدیدی و یا تغییرات ایجاد شده بر روی یک فایل را به Staging Area اضافه کرد .
git add main.txt

15- git commit
با استفاده از این دستور تغییرات ایجاد شده بر روی فایل‌ها را در Repository کامیت میکنیم.
git commit -m "DESCRIPTION" پارامتر -m در این دستور یعنی می‌خواهیم توضیحاتی برای این کامیت اضافه کنیم.

16- git diff
با این دستور تغییرات ایجاد شده بر روی فایل مورد نظر با تغییراتی که از آخرین کامیت در Repository موجود هست را میبینیم.

17- فایل .gitignore
با ساختن این فایل در Repository، گیت تمام فایل‌هایی که در این فایل وجو دارد را نادیده می‌گیرد.
مثلاً اگر در این فایل عبارت *.log اضافه شود، تمام فایل‌های با پسوند log نادیده گرفته خواهد شد.