استفاده از کلمات رزرو شده به عنوان نام پارامتر

بعضی اوقات به ناچار یا به نوعی از روی تنبلی میخواهیم از نامی استفاده کنیم که در C# به صورت رزرو شده وجود دارد، مثل params، long، string و … در این حالت برای اینکه به خطا نخوریم خیلی راحت قبل از نامی که مد نظر ماست یک علامت @ قرار میدهیم و همه چیز به خوبی پیش می‌رود. ??