محاسبه Hash فایل

برای اینکه مطمئن بشیم فایل دریافتی همون فایلی هست که باید باشه و در این بین کسی فایل رو تغییر نداده باید FileHash دانلود شده با نمونه اصلی مطابفت داشته باشه.
توی ویندوز با استفاده از PowerShell به راحتی اینکار انجام‌پذیر هست:

Get-FileHash c:\windows\explorer.exe

Get-FileHash c:\windows\explorer.exe| Format-List