رفع مشکل Could not find an implementation of the query pattern

گاهی پیش میاد که در هنگام نوشتن کوئری‌های linq می‌بینید که آبجکت‌های دیتابیس شما در EntityFramework وجود دارد اما مرتب با این خطا مواجه می‌شوید!
دلیل بروز این خطا بسیار ساده است، اگر شما هم مثل من فضاهای نام غیر ضروری و بلااستفاده را مرتب پاک می‌کنید، حتماً با این مشکل مواجه خواهید شد.
برای حل این مشکل کافی است فضای نام using System.Linq; را به کلاس مربوطه اضافه کنید.