موارد کاربردی ToString

یکی از پرکاربردترین متدهای در C# همین ToString() است. لیست مواردی که کاربردی است در زیر مشاهده می‌کنید:

  • ToString("N0")
    خروجی این مورد برای متغییرهای decimal به صورت جداسازی سه رقمی و حذف اعشار می‌باشد.