پیدا کردن آیتم در لیست

برای اینکه بتوان در یک لیست از آبجکت‌ها، آیتم مشخصی رو پیدا کنیم از کد زیر بهره می‌بریم:

const selectedHair = ApiResponse.find(x => x.ID === message.HairDressID);